Home page > Odkazy na jiné webové stránky

Odkazy na jiné webové stránky

Webové odkazy na zahraniční stránky

Státní správa

Portál společnosti European Business Enterprise, a.s. poskytuje základní informace o státní správě - například adresáře úřadů, rejstříky, registry apod. -  http://www.statnisprava.cz/

Ministerstvo obrany

Hlavní webová stránka Ministerstvo obrany - http://www.army.cz

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy zobrazuje rozmístění lokalit s válečnými hroby na území České republiky - http://geoportal.gov.cz

Vojenský ústřední archiv Praha

Databáze legionářů a padlých ve 2 SV vytvořena na podnět gen. R. Krzáka z Čs. obce legionářské ve Vojenském historickém archivu v letech 1997 až 2004 - http://www.vuapraha.cz

Vojenský historický ústav Praha

Vojenský historický ústav Praha je muzejní, vědeckovýzkumné a knihovní zařízení Ministerstva obrany České republiky. Jeho posláním je soustavně a cílevědomě shromažďovat písemné a hmotné památky především k dějinám českého i československého vojenství a armády, odborně o tyto fondy a sbírky pečovat, vědecky je zkoumat, zpracovávat a zpřístupňovat je veřejnosti - http://www.vhu.cz/

Digitální studovna Ministerstva obrany

Projekt slouží k centrálnímu zpřístupnění digitálních zdrojů vytvářených paměťovými institucemi v rezortu Ministerstva obrany ČR - https://kramerius.army.cz/search/

Online literatura a prameny k dějinám vojenství digitalizované paměťovými institucemi Ministerstva obrany ČR a dalšími partnery - https://digitalnistudovna.army.cz/

Památník příslušníkům policie a četnictva

U příležitosti 70. výročí konce druhé světové války věnuje Policie České republiky památník příslušníkům policie a četnictva, kteří položili své životy při obraně vlasti v letech 1938 až 1945 - https://www.policie.cz

Spolek pro vojenská pietní místa

Stránky prezentují práci členů Spolku pro vojenská pietní místa, jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě a skupiny jejich příznivců, kteří se rozhodli mapovat vojenská pietní místa a osudy hrdinů i obětí všech konfliktů a válek na našem území, případně v zahraničí. - http://www.vets.cz/

Pražské hroby Vlasovců

Ilustrovaný průvodce místy posledního odpočinku vojáků generála Vlasova v Praze a okolí - https://vova.pomortzeff.com/vlasov/cz

Památník Čs. legií

Památník Čs. legií má za cíl vytvořit a udržovat na internetu podrobný a úplný seznam československých legionářů, kteří v letech 1914 - 1920 padli či zemřeli na různých bojištích světa v boji za svobodu naší vlasti -http://www.pamatnik.valka.cz

Komitét pro udržování památek z války 1866

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 je spolek zaměřený na ochranu, údržbu a evidenci památek z prusko-rakouské války roku 1866 s působností na celém území ČR - http://komitet.1866.cz/

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko – historický klub Erika Brno je nevládní nezisková organizace sdružující amatérské zájemce o vojenskou historii. Svou činnost zaměřuje na sběratelství a amatérské bádání. Jeho členové se snaží získávat poznatky a dobové materiály, zúčastňují se a spolupořádají rekonstrukce vojensko-historických akcí, účinkují při natáčení televizních a video dokumentů, účastní se konferencí s vojensko-historickou tematikou apod. Podstatnou část práce klubu tvoří pořádání expedic na bojiště I. a II. světové války - http://www.militaryclub.info/

Signum belli 1914

Občanské sdružení Signum belli 1914 vzniklo na počátku roku 2011 a klade si za cíl mapovat osudy českých vojáků za Velké války a zároveň přispívat k udržování památek na ni - především vojenských hřbitovů z této doby. A to nejen u nás, ale i těch, kde jsou pochovaní čeští vojáci v zahraničí - http://1914.valka.cz

Porta fontium

Státní oblastní archiv v Plzni a Generální ředitelství státních bavorských archivů v Mnichově realizují společný přeshraniční projekt, který umožní v minulosti násilně roztržené archivní fondy znovu spojit do jednoho virtuálního celku -http://www.portafontium.cz

Historická letecká mapa

Hlavní webová stránka - https://geoportal.gov.cz

Webové odkazy na zahraniční stránky

Nahoru