Home page > Možný obsah a struktura žádostí

Možný obsah a struktura žádostí

Žádosti se zpracovávají volnou formou, nebo s využitím formulářů vydaných Ministerstvem obrany.

Vyplněné žádosti se odesílají prostřednictvím příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působnost a krajského úřadu na adresu:

Ministerstvo obrany
odbor pro válečné veterány
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6-Dejvice
 

Přemístění nebo zrušení VHJiná změna VHZřízení nového VHNáhradaOdkoupeníRozhodnutíFormuláře


Žádost o souhlas s přemístěním (zrušením) válečného hrobu (pietního místa)

K vyřízení žádosti je nezbytné uvést údaje (pokud jsou známy) v níže uvedeném členění a rozsahu.

 1. Údaje o vlastníkovi válečného hrobu (pietního místa):
  • Registrovaný název právnické osoby nebo jméno, příjmení fyzické osoby;
  • Identifikační číslo (IČ);
  • Sídlo právnické osoby (ulice, číslo, PSČ, město, obec, stát) nebo místo trvalého pobytu fyzické osoby;
  • Spojení (telefon, fax, E-mail).
 2. Údaje o vlastníkovi nemovitosti, na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn:
  • Registrovaný název právnické osoby nebo jméno, příjmení fyzické osoby;
  • Identifikační číslo (IČ);
  • Sídlo právnické osoby (ulice, číslo, PSČ, město, obec, stát) nebo místo trvalého pobytu fyzické osoby;
  • Spojení (telefon, fax, E-mail).
 3. Údaje (identifikace) o válečném hrobu (pietním místě):
  • Zda se jedná o hrob s lidskými ostatky nebo pietní místo;
  • Číslo válečného hrobu (pietního místa) z evidence válečných hrobů;
  • Město (obec), ulice;
  • Katastrální území;
  • Číslo parcely;
  • Umístění válečného hrobu (pietního místa);
  • Historická událost, ke které se válečný hrob (pietní místo) vztahuje;
  • Pohřbené osoby (neuvádějí se, jedná-li se o pietní místo);
  • Celkový počet pohřbených osob;
  • Válečný hrob (pietní místo) je - není kulturní památkou.
 4. Údaje o nemovitosti, na kterou se má válečný hrob (pietní místo) přemístit:
  • Město (obec), katastrální území, kraj;
  • Budova, ulice, číslo popisné, využití budovy;
  • Pozemek, na kterém se budova nachází, číslo pozemku, parcelní číslo (číslo stavební nebo pozemkové parcely), druh a způsob využití pozemku;
  • Příslušnost k vlastníkovi (číslo listu vlastnictví, s uvedením katastrálního území, obce a kraje;
 5. Důvod přemístění (zrušení) - válečného hrobu (pietního místa):
 6. Přílohy:
  1. Fotografie současného válečného hrobu (pietního místa) a místa jeho umístění
  2. Fotografie nového místa umístění válečného hrobu (pietního místa)
  3. Kopie katastrální mapy doplněná orientačními zákresy
  4. Povolení nebo vyjádření příslušného správního úřadu (vyžaduje-li se podle příslušného zákona o územním plánování a stavebním řádu)
  5. Souhlas vlastníka nemovitosti na kterou má být válečný hrob (pietní místo) přemístěn
  6. Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností
  7. Vyjádření krajského úřadu

Formuláře

Na začátek stránky


Žádost o souhlas s jinou změnou válečného hrobu (pietního místa)

K vyřízení žádosti je nezbytné uvést údaje (pokud jsou známy) v níže uvedeném členění a rozsahu.

 1. Údaje o vlastníkovi válečného hrobu (pietního místa):
  • Registrovaný název právnické osoby nebo jméno, příjmení fyzické osoby;
  • Identifikační číslo (IČ);
  • Sídlo právnické osoby (ulice, číslo, PSČ, město, obec, stát) nebo místo trvalého pobytu fyzické osoby;
  • Spojení (telefon, fax, E-mail).
 2. Údaje o vlastníkovi nemovitosti, na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn:
  • Registrovaný název právnické osoby nebo jméno, příjmení fyzické osoby;
  • Identifikační číslo (IČ);
  • Sídlo právnické osoby (ulice, číslo, PSČ, město, obec, stát) nebo místo trvalého pobytu fyzické osoby;
  • Spojení (telefon, fax, E-mail).
 3. Údaje (identifikace) o válečném hrobu (pietním místě):
  • Zda se jedná o hrob s lidskými ostatky nebo pietní místo;
  • Číslo válečného hrobu (pietního místa) z evidence válečných hrobů;
  • Město (obec), ulice;
  • Katastrální území;
  • Číslo parcely;
  • Umístění válečného hrobu (pietního místa);
  • Historická událost, ke které se válečný hrob (pietní místo) vztahuje;
  • Pohřbené osoby (neuvádějí se, jedná-li se o pietní místo);
  • Celkový počet pohřbených osob;
  • Válečný hrob (pietní místo) je - není kulturní památkou.
 4. Požadovaná změna válečného hrobu (pietního místa):
  • Změna vzhledu (architektonického řešení) válečného hrobu (pietního místa);
  • Změna obsahu textu na náhrobku nebo pamětní desce;
  • Přílohy:
  1. Fotografie současného válečného hrobu (pietního místa) a místa jeho umístění
  2. Charakter a stručný popis změny válečného hrobu (pietního místa) nebo změny obsahu textu na náhrobku nebo pamětní desce (celkové uspořádání, použitý materiál, rozměry, výzdoba apod.)
  3. Souhlas vlastníka nemovitosti se změnami válečného hrobu (pietního místa)
  4. Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností
  5. Vyjádření krajského úřadu

Formuláře

Na začátek stránky


Žádost o souhlas se zřízením nového válečného hrobu (pietního místa)

K vyřízení žádosti je nezbytné uvést údaje (pokud jsou známy) v níže uvedeném členění a rozsahu.

 1. Údaje o vlastníkovi válečného hrobu (pietního místa):
  • Registrovaný název právnické osoby nebo jméno, příjmení fyzické osoby;
  • Identifikační číslo (IČ);
  • Sídlo právnické osoby (ulice, číslo, PSČ, město, obec, stát) nebo místo trvalého pobytu fyzické osoby;
  • Spojení (telefon, fax, E-mail).
 2. Údaje o vlastníkovi nemovitosti, na které má být válečný hrob (pietní místo) zřízen:
  • Registrovaný název právnické osoby nebo jméno, příjmení fyzické osoby;
  • Identifikační číslo (IČ);
  • Sídlo právnické osoby (ulice, číslo, PSČ, město, obec, stát) nebo místo trvalého pobytu fyzické osoby;
  • Spojení (telefon, fax, E-mail).
 3. Údaje (identifikace) o válečném hrobu (pietním místě):
  • Zda se jedná o hrob s lidskými ostatky nebo pietní místo;
  • Město (obec), ulice;
  • Katastrální území;
  • Číslo parcely;
  • Umístění válečného hrobu (pietního místa);
  • Historická událost, ke které se válečný hrob (pietní místo) vztahuje;
  • Pohřbené osoby (neuvádějí se, jedná-li se o pietní místo);
  • Celkový počet pohřbených osob;
 4. Údaje o nemovitosti, na které se má válečný hrob (pietní místo) zřídit:
  • Město (obec), katastrální území, kraj;
  • Budova, ulice, číslo popisné, využití budovy;
  • Pozemek, na kterém se budova nachází, číslo pozemku, parcelní číslo (číslo stavební nebo pozemkové parcely), druh a způsob využití pozemku;
  • Příslušnost k vlastníkovi (číslo listu vlastnictví, s uvedením katastrálního území, obce a kraje;
  • Plošná výměra válečného hrobu (pietního místa);
 5. Důvod zřízení - válečného hrobu (pietního místa).
 6. Přílohy:
  1. Kopie projektové dokumentace
  2. Fotografie předpokládaného místa umístění válečného hrobu (pietního místa)
  3. Kopie katastrální mapy doplněná orientačními zákresy
  4. Povolení nebo vyjádření příslušného správního úřadu (vyžaduje-li se podle příslušného zákona o územním plánování a stavebním řádu)
  5. Souhlas vlastníka nemovitosti na které má být válečný hrob (pietní místo) zřízen
  6. Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností
  7. Vyjádření krajského úřadu

Formuláře

Na začátek stránky


Žádost o náhradu za omezení užívání nemovitosti, na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn

K vyřízení žádosti je nezbytné uvést údaje (pokud jsou známy) v níže uvedeném členění a rozsahu.

 1. Údaje o vlastníkovi válečného hrobu (pietního místa):
  • Registrovaný název právnické osoby nebo jméno, příjmení fyzické osoby;
  • Identifikační číslo (IČ);
  • Sídlo právnické osoby (ulice, číslo, PSČ, město, obec, stát) nebo místo trvalého pobytu fyzické osoby;
  • Spojení (telefon, fax, E-mail).
 2. Údaje o vlastníkovi nemovitosti, na které má být válečný hrob (pietní místo) zřízen:
  • Registrovaný název právnické osoby nebo jméno, příjmení fyzické osoby;
  • Identifikační číslo (IČ);
  • Sídlo právnické osoby (ulice, číslo, PSČ, město, obec, stát) nebo místo trvalého pobytu fyzické osoby;
  • Spojení (telefon, fax, E-mail).
 3. Údaje (identifikace) o válečném hrobu (pietním místě):
  • Zda se jedná o hrob s lidskými ostatky nebo pietní místo;
  • Město (obec), ulice;
  • Katastrální území;
  • Číslo parcely;
  • Umístění válečného hrobu (pietního místa);
  • Historická událost, ke které se válečný hrob (pietní místo) vztahuje;
  • Pohřbené osoby (neuvádějí se, jedná-li se o pietní místo);
  • Celkový počet pohřbených osob;
 4. Údaje o nemovitosti, na které se válečný hrob (pietní místo) nachází:
  • Město (obec), katastrální území, kraj;
  • Budova, ulice, číslo popisné, využití budovy;
  • Pozemek, na kterém se budova nachází, číslo pozemku, parcelní číslo (číslo stavební nebo pozemkové parcely), druh a způsob využití pozemku;
  • Příslušnost k vlastníkovi (číslo listu vlastnictví, s uvedením katastrálního území, obce a kraje;
 5. Důvod podání žádosti:
 6. Přílohy:
  1. Fotografie válečného hrobu (pietního místa) a místa jeho umístění
  2. Kopie katastrální mapy doplněná orientačními zákresy
  3. Doklad o vytvoření věcného břemene
  4. Znalecký posudek o ceně věcného břemene
  5. Výpis z katastru nemovitostí
  6. Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností
  7. Vyjádření krajského úřadu

Na začátek stránky


Žádost o odkoupení nemovitosti (části nemovitosti), na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn

K vyřízení žádosti je nezbytné uvést údaje (pokud jsou známy) v níže uvedeném členění a rozsahu.

 1. Údaje o vlastníkovi válečného hrobu (pietního místa):
  • Registrovaný název právnické osoby nebo jméno, příjmení fyzické osoby;
  • Identifikační číslo (IČ);
  • Sídlo právnické osoby (ulice, číslo, PSČ, město, obec, stát) nebo místo trvalého pobytu fyzické osoby;
  • Spojení (telefon, fax, E-mail).
 2. Údaje o vlastníkovi nemovitosti, na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn:
  • Registrovaný název právnické osoby nebo jméno, příjmení fyzické osoby;
  • Identifikační číslo (IČ);
  • Sídlo právnické osoby (ulice, číslo, PSČ, město, obec, stát) nebo místo trvalého pobytu fyzické osoby;
  • Spojení (telefon, fax, E-mail).
 3. Údaje (identifikace) o válečném hrobu (pietním místě):
  • Zda se jedná o hrob s lidskými ostatky, nebo pietní místo;
  • Číslo válečného hrobu (pietního místa) z evidence válečných hrobů;
  • Město (obec), ulice;
  • Katastrální území;
  • Číslo parcely;
  • Umístění válečného hrobu (pietního místa);
  • Historická událost, ke které se válečný hrob (pietní místo) vztahuje;
  • Pohřbené osoby (neuvádějí se, jedná-li se o pietní místo);
  • Celkový počet pohřbených osob;
  • Válečný hrob (pietní místo) je - není kulturní památkou.
 4. Údaje o nemovitosti, na které se má válečný hrob (pietní místo) nachází:
  • Město (obec), katastrální území, kraj;
  • Budova, ulice, číslo popisné, využití budovy;
  • Pozemek, na kterém se budova nachází, číslo pozemku, parcelní číslo (číslo stavební nebo pozemkové parcely), druh a způsob využití pozemku;
  • Příslušnost k vlastníkovi (číslo listu vlastnictví, s uvedením katastrálního území, obce a kraje;
  • plošná výměra předmětné nemovitosti (předmětné části nemovitosti):
 5. Důvod podání žádosti:
 6. Přílohy:
  1. Fotografie válečného hrobu (pietního místa) a místa jeho umístění
  2. Kopie katastrální mapy doplněné orientačním zákresem
  3. Geometrický plán (jedná-li se o část pozemku)
  4. Znalecký posudek o ceně nemovitosti
  5. Výpis z katastru nemovitostí
  6. Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností
  7. Vyjádření krajského úřadu

Na začátek stránky


Žádost o rozhodnutí o tom, co je válečným hrobem (pietním místem)

K vyřízení žádosti je nezbytné uvést údaje (pokud jsou známy) v níže uvedeném členění a rozsahu.

 1. Údaje o vlastníkovi válečného hrobu (pietního místa):
  • Registrovaný název právnické osoby nebo jméno, příjmení fyzické osoby;
  • Identifikační číslo (IČ);
  • Sídlo právnické osoby (ulice, číslo, PSČ, město, obec, stát) nebo místo trvalého pobytu fyzické osoby;
  • Spojení (telefon, fax, E-mail).
 2. Údaje (identifikace) o válečném hrobu (pietním místě):
  • Zda se jedná o hrob s lidskými ostatky, nebo pietní místo;
  • Číslo válečného hrobu (pietního místa) z evidence válečných hrobů;
  • Město (obec), ulice;
  • Katastrální území;
  • Číslo parcely;
  • Umístění válečného hrobu (pietního místa);
  • Historická událost, ke které se válečný hrob (pietní místo) vztahuje;
  • Pohřbené osoby (neuvádějí se, jedná-li se o pietní místo);
  • Celkový počet pohřbených osob;
  • Válečný hrob (pietní místo) je - není kulturní památkou.
 3. Důvod podání žádosti:
 4. Přílohy:
  1. Fotografie současného válečného hrobu (pietního místa) a místa jeho umístění
  2. Kopie katastrální mapy doplněné orientačním zákresem
  3. Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností
  4. Vyjádření krajského úřadu

Na začátek stránky


Vzory formulářů:

Nahoru