Home page > Aktuality > Stateční vojáci píseckého pluku

Stateční vojáci píseckého pluku

Vojenskohistorický spolek Písek připravil na sobotní dopoledne na Bakalářích Melegnanskou slavnost k uctění památky vojáků 11. píseckého pluku rakouské armády, kteří v červnu roku 1859 padli v bitvách u Melegnana a Solferina.

Zdroj: http://pisecky.denik.cz/zpravy_region/statecni-vojaci-piseckeho-pluku-20...

V letošním roce byla, současně s druhou etapou rekonstrukce lokality Bakaláře, dokončena rovněž rehabilitace píseckého pomníku padlým c.k. řadového pěšího pluku č.11 u Melegnana a Solferina v roce 1859, jež byl zbudován roku 1861 a jehož autorem byl významný pražský sochař Emanuel Max. Pomník prošel úpravami v roce 1916, kdy byl zvýšen o dva nové betonové stupně imitující kámen a bylo upraveno i jeho bezprostřední okolí, a své stopy na něm zanechaly i události související se vznikem republiky v roce 1918. Pomník byl sice naštěstí, v rámci popřevratové euforie, nakonec ponechán na svém místě (na rozdíl třeba od prvoválečného pomníku téhož pluku v Palackého sadech od sochaře Františka Žemličky, mj. právě autora zmíněných úprav v  roce 1916), došlo však ke změnám na jeho nápisových deskách, kdy byly zcela odstraněny původní dvě desky s textem v německém jazyce, česky psaná velká deska pak obdržela nový, dobově poplatný text. Další změny přinesla II. světová válka i léta následující. Poslední podoba nápisových desek tak pocházela z roku 1964. V rámci proběhnuvší rekonstrukce nechalo město Písek, na základě podnětu Vojenskohistorického spolku Písek (tehdy ještě Vojenskohistorické společnosti Písek), na pomník osadit nové desky s replikami původních textů z roku 1861 v obou tehdejších zemských jazycích, dále byly vyměněny dožívající betonové stupně z roku 1916 za nové kamenné a pomník prošel i závěrečným restaurátorsko-konzervačním zásahem.

Bližší informace o obnově pomníku a průběhu prací lze nalézt na stránkách Vojenskohistorického spolku Písek

http://garnison-pisek.webnode.cz/news/rehabilitace-piseckeho-melegnanske...

http://garnison-pisek.webnode.cz/news/pisecky-lev-ma-konecne-sve-desky/

http://garnison-pisek.webnode.cz/news/obnova-melegnanskeho-pomniku-v-pis...

 

Fotogalerie

Nahoru