Home page > Aktuality > Příběh vzniku „Cesty padlých Třemošnických hrdinů v 1. světové válce“

Příběh vzniku „Cesty padlých Třemošnických hrdinů v 1. světové válce“

V roce 2018 jsme v obci Třemošnice založili spolek s názvem Střemcha 2018, z.s., název odvozený podle stromu Střemcha obecná, která údajně dala název vzniku obce Třemošnice. Cílem našeho spolku byl, rozvoj společenských, sportovních a kulturních aktivit v obci Třemošnice a celkový rozvoj obce Třemošnice.

Celý nápad vzniku „Cesty padlých Třemošnických hrdinů v 1. světové válce“ se rodil postupně, nejprve jsme díky velice dobré spolupráci s obcí Ostředek, pod kterou obec Třemošnice spadá, domluvili, že bude obnovena cesta k pomníku padlých v 1. světové válce. Takže jsme v rámci společných několika obecních brigád vyčistili neprostupný terén, kde v historii vedla tzv. košařská stezka. Poté díky obci Ostředek byla za pomoci těžké techniky zbudována zpevněná cesta k pomníku padlých v první světové válce. Už tento první krok nám jasně říkal, že se začíná vytvářet krásný kus území v obci. A když jsme viděli, jak se toto místo začíná měnit, říkali jsme si, že je potřeba to nějak dotáhnout do konce.Zrodil se nápad:

Doma, když jsem si o tom povídal s manželkou, tak ji napadla skvělá věc, že na této nově vzniklé cestě by se mohla vysadit ovocná alej, kde si každá chalupa (rodina) v Třemošnici vysadí strom. Každý strom bude označen cedulkou, aby bylo zřejmé, která rodina daný strom zasadila jako odkaz pro budoucí generace. Vysazením ovocných stromů vznikne příležitost pravidelně se sejít nejen u společného sběru plodů a jeho následného zpracování (společné moštování, zakládání ovocných kvasů, výroba kompotů atd.), ale i při následné péči o stromy (zalévání, zastříhávání, atd.) Projekt má i mimo jiné přesah v posílení místní komunity a mezilidských vztahů. Tím, že celá cesta vede k pomníku padlých v 1. světové válce, nás napadlo, že bychom se pokusili vytvořit na několika místech této cesty informativní tabule s informacemi o milnících 1. světové války a dále shromáždili informace o padlých občanech Třemošnice v 1. světové válce a připojili informace a příběhy obce Třemošnice z dob První republiky.

Díky první oficiální akci, do které jsme se jako spolek v roce 2018 zapojili, byla výsadba stromu svobody. Tuto akci celorepublikově zaštítila organizace nadace Partnerství. Díky této nadaci jsme získali kontakt na nadaci Via a na konci roku 2018, když byl otevřen grantový program Živá komunita, jsme podali žádost do tohoto programu a podařilo se nám získat grant na náš projekt „Cesta padlých Třemošnických hrdinů v 1.světové válce“.

Realizace projektu začala v březnu 2019, kdy jsme začali informovat obyvatele o zamýšlené vznikající cestě. Chtěli jsme také, jestli se nenajdou nějaké staré dopisy vojáků z fronty nebo cokoliv, co se pojilo s 1. světovou válkou a příběhy z obce Třemošnice z té doby.

Začali jsme také sbírat od místních rodin informace, o který ovocný strom by měli zájem a přáli by si ho vysadit.

Velkou část příprav činila především kompletace a tvorba informací na informativní tabule o 1. světové válce.  Tuto práci si vzal na starost Ing. František Škvor, který také čerpal od místního kronikáře Ing. Vladimíra Jíši.

František Škvor také pátral a čerpal z veřejně přístupných dat jako například Wikipedie, www.vysloužilci.cz, www.válka.cz a z dat Vojenského historického ústavu a časopisu Pod Blaníkem.

Dále bylo také potřeba připravit nějakou finální podobu, jak bude celá cesta vypadat, a především opět značně vyčistit okolí této cesty a připravit prostředí na výsadbu aleje. Díky zvyšujícímu se zájmu obyvatel o tuto akci se nám dařilo domlouvat brigády, při kterých se všechno připravilo k tomu, aby 19.10. a 27.10.2019 byla vysazena ovocná alej v počtu 50-ti stromů, včetně položení geotextílie a zakrytí dřevěnou štěpkou. Této akce se účastnilo zhruba 80 osob, což představuje prakticky celou vesnici.

V průběhu října jsme také nechali graficky upravit informace a milníky o 1. světové válce a příbězích z Třemošnice v této době a také jsme nechali vyrobit, pozinkovat a nalakovat tabule.

Kompletní dokončení celé akce se nám podařilo v sobotu 16.11.2019 a večer v 17.00, jsme touto „Cestou padlých Třemošnických hrdinů v 1. světové válce“ mohli projít lampionovým průvodem.

Když hodnotím celou akci, je nutné poděkovat nadaci Via, dále obci Ostředek, která pomohla dofinancovat částku, kterou nepokryl grant, Společnosti pro zemědělskou výrobu, která nám poskytla betonový recyklát a navážela nám dřevěnou štěpku.

Samozřejmě největší poděkování patří obyvatelům obce Třemošnice, že tento projekt si vzal každý za svůj a společně jsme pomáhali, jak bylo potřeba. Je to jedna s největších společných akcí, za posledních 30 let, kterou jsme v obci Třemošnice realizovali, a věříme, že takto společně potáhneme za jeden provoz i v budoucnu a že takovéto akce nám posílí i mezilidské vztahy.

Petr Florián

Předseda spolku Střemcha 2018, z.s.

Informační tabule č. 1

Informační tabule č. 2

Informační tabule č. 3a

Informační tabule č. 3b

Informační tabule č. 4

Informační tabule č. 5

Fotogalerie

Nahoru