Péče o válečné hroby


Válečnými hroby jsou hroby vojáků a válečných zajatců, pomníky, památníky nebo pamětní desky nacházející se v obcích po celé zemi, které připomínají památku padlých v době válek. Jsou jakýmsi zastavením v čase, odrazem naší složité minulosti a vzpomínkou na tragické události, při nichž umírali vojáci i civilisté. Jedná se často o osoby, které žily ve stejných obcích jako my, osoby, které položily životy pro svou vlast. Za každým z těchto jmen stojí často zcela neobyčejné činy a osudy.

Válečné hroby jsou součástí historie, která se nás stále bezprostředně dotýká.

Ostatky mnohých vojáků a civilistů padlých za vlast se nacházejí v mnohdy neoznačených hrobech na bývalých bojištích. Jednou z mála věcí, kterou pro tyto padlé hrdiny můžeme udělat, a zároveň tou nejdůležitější, je NEZAPOMENOUT. Udržování památky padlých je jedním z cílů péče o válečné hroby.

O většinu válečných hrobů pečují města a obce, dále pak různé spolky či jednotlivé fyzické osoby. Pro některé spoluobčany se jedná o celoživotní „poslání“ a patří jim za to poděkování.

Údržba válečných hrobů a pietních míst v dobrém stavu je však pouze jednou stranou mince. Neméně důležité, a pro naši budoucnost možná ještě důležitější, je spolu s nimi udržovat v dobrém stavu také lidskou paměť. Válečné hroby jsou též připomínkou proměnlivosti vztahů mezi státy a důkazem, že klid zbraní není samozřejmostí a snadno se může změnit ve válečné peklo.

Česká republika se jakožto civilizovaný demokratický právní stát zavázala, že bude pečovat o všechny válečné hroby bez ohledu na to, zda se jedná o hroby našich nebo spojeneckých vojáků a občanů či o hroby protivníků. Mrtvý voják není nepřítel. Byl to člověk, který v bojích za svou zemi zaplatil cenou nejvyšší - svým životem. Proto ke všem válečným hrobům a pietním místům přistupujme stejně.

 

Úkoly Ministerstva obrany plní Odbor pro válečné veterány Sekce správy a řízení organizací MO.

Problematikou péče o válečné hroby a definicí vybraných pojmů se zabývá i veřejný ochránce práv. Sborník vydaný Kanceláří veřejného ochránce práv - Stanoviska č. 10 Pohřebnictví.

Aktuality:

Pietní akt u hrobu tureckých vojáků

Publikováno: 6.8.2021 Autor: Imrich Vetrák

Valašské Meziříčí je jedním ze tří měst v České republice, kam byli v průběhu 1. světové války sváženi turečtí vojáci ranění během rakousko-ruských bojů na haličské frontě. „Poté byli umístěni do vojenských lazaretů zřízených na zámcích Žerotínů a Kinských, ve škole pro sluchově postižené, na gymnáziu a v sokolovně. Celkem 205 z nich ale v našem městě svým zraněním podlehlo a je pochováno na městském hřbitově. Právě osud krajanů přivedl v pondělí 2. srpna do Valašského Meziříčí oficiální tureckou delegaci,“ řekl starosta Robert Stržínek.

Historik o hrobu Neznámého vojína

Publikováno: 2.8.2021 Autor: Imrich Vetrák

Ostatkům legionáře salutoval i Wehrmacht, přestože je měl zničit.Historie hrobů neznámých vojínů v Evropě sahají do 20. let minulého století. Do toho prvního u nás byly bezejmenné ostatky uloženy v roce 1922. A nikoliv na Vítkově, kde je hrob dnes, ale na Staroměstské radnici. Šlo o československého legionáře, který padl u Zborova. „Československo se snažilo svoji minulost – zejména rakousko-uherskou – upozadit. A naopak vystavit nové tradice a nový historický narativ. A tím se i do jisté míry legitimizovat,“ líčí Viktor Šimek vznik hrobu.

Pomník před hřbitovem připomíná tragédii Českého Malína

Publikováno: 13.7.2021 Autor: Imrich Vetrák

Vzpomínková akce u městského hřbitova včera dopoledne připomněla stovky obětí, jež v červenci 1943 povraždili nacisté na Ukrajině. Pořadatelem pietní události, která se každý rok koná na počest obětí z Českého Malína, bylo Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel za podpory města Žatce.

Tajemství válečných hrobů: místo zajetí se německý voják raději zastřelil

Publikováno: 13.7.2021 Autor: Imrich Vetrák

Osudy čtyř padlých vojáků německé armády ze druhé světové války rozplétali v uplynulých měsících brněnští archeologové. Tři z nich zřejmě zůstanou anonymní, u čtvrtého se však nalezly doklady jeho působení ve Francii a Africe, medailonek i osobní číslo.Ostatky vojáků byly objeveny loni ve dvou hrobech v Žabčicích na Brněnsku a Ježkovicích na Vyškovsku náhodou při stavebních pracích. Povoláni k nim byli pracovníci Ústavu archeologické památkové péče Brno.

České válečné hroby v Uzbekistánu

Publikováno: 29.6.2021 Autor: Imrich Vetrák

Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomáš Hanzel vedl delegaci, jež ve dnech 12. – 19. 6. 2021 navštívila Uzbekistán. Cesty se zúčastnili členové Československé obce legionářské a dalších spolků, příslušníci aktivních záloh AČR, potomci zemřelých rakousko-uherských vojáků pocházejících ze současného území ČR a ředitel Odboru pro válečné veterány PhDr. Pavel Kugler, Ph.D. s Pavlem Filipkem.

Nahoru