Kontakty

Odbor pro válečné veterány MO

Ministerstvo obrany, v souladu s dost. 3, § 4, zákona č. 122/2004 Sb.,:

  • v případě pochybností rozhoduje o tom, co je válečným hrobem,
  • koordinuje péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí,
  • vede centrální evidenci válečných hrobů,
  • poskytuje dotace na péči o válečné hroby jeho vlastníku, pokud není znám, vlastníku nemovitosti a
  • poskytuje náhradu za omezení užívání nemovitosti a hradí výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části.

Kontakty:

Řízení péče o VH:

Ing. Milan Bachan, 973 212 255, bachanm@army.cz

Koordinace péče o VH v ČR, evidence VH v ČR, administrace přístupových práv do Centrální evidence VH:

Ing. Imrich Vetrák, 973 212 135, vetraki@army.cz, valecnehroby@gmail.com

Evidence VH v ČR a v zahraničí:

Mgr. Kamila Smetana Varaďová, 973 215 425, smetana-varadovak@army.cz

Koordinace péče o VH v zahraničí, evidence VH v zahraničí:

Ing. Pavel Filipek, 973 212 265, filipekp@army.cz

Dotace a finanční dary na péči o VH, finanční náhrady, finanční kontrola:

Ing. Ivo Markovič, Vladimíra Habrová, 973 212 506, markovici@army.cz, habrovav@army.cz

 

Adresa:

Ministerstvo obrany České republiky
Odbor pro válečné veterány
Náměstí Svobody 471
160 01 Praha 6 - Dejvice

Nahoru