Home page > Aktuality > Pražské povstání - interaktivní mapa pietních míst

Pražské povstání - interaktivní mapa pietních míst

Magistrát HMP na svých tránkách http://app.iprpraha.cz/apl/app/pietni-mista-1945/ zpřístupnil veřejnosti interaktivní mapu pietních míst z Pražského povstání. Samotnou mapu vypracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy s použitím vybraných údajů  z centrální evidenci válečných hrobů.

Na mapě z roku 1944 jsou zobrazena všechna pietní místa, která se váží k Pražskému povstání - pietní místa, na kterých je vzpomenuta památka alespoň jedné osoby, která padla v důsledku aktivní účasti v Pražském povstání.
Mapa naopak neobsahuje pomníky a pamětní desky, které se váží obecně k 2. světové válce (bez zmínky o Pražském povstání), nebo pomníky s připomínkou příjezdu Rudé armády, nebo Polské armády, obecně tedy taková pietní místa, která nepřipomínají památku padlých, ale pouze události.

Nahoru