Úvodní stránka > Aktuality > Kdo zajišťuje opravy starých válečných hrobů a pietních míst?

Kdo zajišťuje opravy starých válečných hrobů a pietních míst?

Veškeré informace společně se jmény padlých z první i druhé světové války vede ve své evidenci Ministerstvo obrany ČR.

V Centrální evidenci válečných hrobů najdeme řadu pomníků z našeho regionu, které připomínají padlé v první světové válce. Přestože se boje první světové války neodehrávaly na našem území, snad každá obec měla své padlé na nejrůznějších evropských bojištích.

Na jejich počest v meziválečné době vznikaly pomníky, o které se dnes na základě mezinárodních smluv musí postarat úřady. Nejbližší příbuzní padlých po odsunu už většinou žijí mimo Českou republiku.

Některé pomníky se jmény padlých z první světové války byly později doplněny i o tabulky s připomínkou obětí druhé světové války. Památníky stojí v obcích a městech stále, ale často jsou ve špatném stavu. Desetiletí nezájmu lze v našem regionu přičíst hlavně výměně německého obyvatelstva za české.

Stav těchto památníků se ale v posledních letech mění k lepšímu.
Zdroj: http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/kdo-zajistuje-opravy-starych-va...

Nahoru