Péče o válečné hroby

Péči o válečné hroby upravuje zákon 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb. , o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon stanovuje práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa (dále jen "válečný hrob") a orgány státní správy a jejich působnost ve věcech válečných hrobů.

Orgánům státní správy zákon ukládá:

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností:

  • vést evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
  • informovat příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

 Krajskému úřadu:

  • vést souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
  • koordinovat péči o válečné hroby v rámci kraje;
  • informovat ministerstvo o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

Ministerstvu obrany:

  • v případě pochybností rozhodnout o tom, co je válečným hrobem;
  • koordinovat péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí;
  • vést centrální evidenci válečných hrobů;
  • poskytovat dotace na péči o válečné hroby jeho vlastníku, pokud není znám, vlastníku nemovitosti;
  • poskytovat náhradu za omezení užívání nemovitosti a hradit výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části.

Úkoly Ministerstva obrany plní Odbor pro válečné veterány Sekce právní Ministerstva obrany.

Problematikou péče o válečné hroby a definicí vybraných pojmů se zabývá i veřejný ochránce práv. Sborník vydaný Kanceláří veřejného ochránce práv - Stanoviska č. 10 Pohřebnictví.

Aktuality:

Raní interview s ředitelem odboru pro válečné veterány

Publikováno: 16.2.2018 Autor: Imrich Vetrák

...

Odhalení zrekonstruovaného pomníku zastřeleným účastníkům vzpoury v Boce Kotorské

Publikováno: 15.2.2018 Autor: Imrich Vetrák

V sobotu 11. 2. 2018, v den 100. výročí popravy vůdců vzpoury v Boce Kotorské, proběhl v Kotoru (Černá Hora) pietní akt, při kterém byl slavnostně odhalen opravený válečný hrob zastřelených účastníků vzpoury.

Seminář k péči o válečné hroby

Publikováno: 15.2.2018 Autor: Imrich Vetrák

Praha, 13. 2. 2018 – na Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany se dnes konal seminář na téma Úloha krajských úřadů při koordinaci péče o válečné hroby v rámci kraje.

Nahoru