Péče o válečné hroby

Péči o válečné hroby upravuje zákon 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb. , o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon stanovuje práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa (dále jen "válečný hrob") a orgány státní správy a jejich působnost ve věcech válečných hrobů.

Orgánům státní správy zákon ukládá:

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností:

  • vést evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
  • informovat příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

 Krajskému úřadu:

  • vést souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
  • koordinovat péči o válečné hroby v rámci kraje;
  • informovat ministerstvo o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

Ministerstvu obrany:

  • v případě pochybností rozhodnout o tom, co je válečným hrobem;
  • koordinovat péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí;
  • vést centrální evidenci válečných hrobů;
  • poskytovat dotace na péči o válečné hroby jeho vlastníku, pokud není znám, vlastníku nemovitosti;
  • poskytovat náhradu za omezení užívání nemovitosti a hradit výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části.

Úkoly Ministerstva obrany plní Odbor pro válečné veterány Sekce právní Ministerstva obrany.

Problematikou péče o válečné hroby a definicí vybraných pojmů se zabývá i veřejný ochránce práv. Sborník vydaný Kanceláří veřejného ochránce práv - Stanoviska č. 10 Pohřebnictví.

Aktuality:

Zapálili svíčky za padlé

Publikováno: 16.11.2018 Autor: Imrich Vetrák

Jindřichův Hradec – V neděli 11. listopadu jsme si připomněli 100 let od konce 1. světové války, která i naší zemi přinesla nezměrné utrpení a strádání.Tato válka poznamenala prakticky každou českou rodinu. V každé obci si můžeme povšimnout památníků, na kterých jsou zapsána jména padlých, mnohdy i všech mužských členů jedné rodiny. Jen jindřichohradecký 75. pěší pluk měl během pouhých čtyř válečných let – 1914 až 1918 – celkem 2 328 mrtvých.Zdroj: https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-zapalili-svicky...

Padlí vojáci mají opět svůj památník

Publikováno: 16.11.2018 Autor: Imrich Vetrák

Sto šedesát dva vojáků, padlých za I. a II. světové války, připomíná nový památník válečných obětí na hřbitově v Mařaticích. Nahradil betonové torzo původního legionářského památníku, který v roce 1939 zničili nacisté. Jeho autorem je akademický sochař Tomáš Martinák, radnici vystavil účet na 368 tisíc korun.

Město Bystřice pod Hostýnem získalo plaketu Ministerstva obrany ČR za péči o válečné hroby

Publikováno: 16.11.2018 Autor: Imrich Vetrák

Vzpomínkovou slavnost na počest tradičního Dne válečných veteránů a u příležitosti převzetí plakety za péči o válečné hroby uspořádalo město Bystřice pod Hostýnem 12. listopadu 2018 v dopoledních hodinách na městském hřbitově u památníku obětem 1. světové války. Akce se zúčastnili představitelé Ministerstva obrany ČR, Zlínského kraje, Centra zdravotnického materiálu Armády ČR, TJ Sokol, Jednoty Orel Bystřice pod Hostýnem i další občané města. Ke slavnostní atmosféře přispěly svým vystoupením místní pěvecké sbory Tregler a Vrabčáci (ZŠ T. G. Masaryka) i trubači ze Základní umělecké školy Bystřice pod Hostýnem. Akci provázela slovem moderátorka Eva Mikešková.

Pietní místo příslušníků AČR ppor. i. m. Luďka Zemana a ppor. i. m. Petra Valeše, kteří padli na území Chorvatské republiky během operace „Oluja“ 5. srpna 1995.

VHÚ získal do svých sbírek kenotaf připomínající smrt českých vojáků na Balkáně v roce 1995

Publikováno: 7.11.2018 Autor: Imrich Vetrák

V nedávných dnech převzal Vojenský historický ústav Praha do svých sbírek kenotaf (symbolický náhrobek) ze zrušeného válečného hrobu příslušníků AČR ppor. i. m. Luďka Zemana a ppor. i. m. Petra Valeše, kteří padli na území Chorvatské republiky během operace „Oluja“ v roce 1995. Kenotaf se původně nacházel na cestě vedoucí k bývalému stanovišti sil OSN Tango-23 Trameda Repetitor nedaleko nově postaveného společného památníku u silnice vedoucí z Korenice do Lički Osik. Česká strana převzetím kenotafu respektovala rozhodnutí chorvatské strany, která se rozhodla jednotlivé náhrobky včetně českého nahradit jedním centrálním památníkem. Před převzetím byla náhrobní deska dočasně umístěna v Kulturním a informačním centru města Gospiče. Původní náhrobek českých vojáků tak byl převzetím do sbírek VHÚ de facto zachráněn a bude uchován pro další generace.  ...

Hejtmanka Stráská udělila 13 plaket za péči Jihočechů o válečné hroby

Publikováno: 25.10.2018 Autor: Imrich Vetrák

České Budějovice - Celkem 13 plaket, coby ocenění za péči o válečné hroby a pamětní místa na jihu Čech, předala hejtmanka Ivana Stráská.Učinila tak v úterý v budově krajského úřadu. Již tradičně jí u toho asistoval Imrich Vetrák z odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany České republiky.

Nahoru